Gepubliceerd op: 8 april 2016

Het inhuren van een ZZP’er na afschaffing van de VAR

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de VAR (verklaring arbeidsrelatie) bijna verleden tijd is. De Belastingdienst zal namelijk vanaf 1 mei 2016 op basis van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bestaande overeenkomst bepalen of loonheffingen moeten worden betaald. Dit is één van de gevolgen van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Om geen onnodige risico’s te lopen, zullen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers voorbereidingen moeten treffen voor het van kracht worden van de nieuwe wetgeving.

De huidige VAR regelgeving

De huidige VAR verstrekt duidelijkheid over de vraag of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen aan de Belastingdienst indien hij een ZZP’er inhuurt. De opdrachtgever die een opdrachtnemer met een VAR inschakelt, weet dat de Belastingdienst hem niet achteraf kan aanspreken voor eventuele loonheffingen. Dit is het geval als achteraf blijkt dat sprake was van een arbeidsovereenkomst en er dus eigenlijk van een schijnconstructie. In een dergelijke geval is de opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor betaling van de opgelegde naheffing.

Vanaf 1 mei 2016

Met invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zal de Belastingdienst gaan werken met zogenaamde modelovereenkomsten die de Belastingdienst per beroepsgroep op haar website beschikbaar zal hebben. Door gebruik te maken van deze modelovereenkomsten loopt zowel opdrachtnemer als opdrachtgever minder risico dat achteraf geoordeeld wordt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. De modelovereenkomsten zullen vervolgens passend moeten worden gemaakt voor de specifieke situatie. Volledige zekerheid biedt het gebruik van deze modelovereenkomsten overigens niet.

Individuele overeenkomsten

Naast de modelovereenkomsten van de Belastingdienst te gebruiken, kunnen ook individuele overeenkomst worden gebruikt. De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om deze individuele overeenkomsten ter toetsing aan haar voor te leggen. Opnieuw geldt dat dit geen absolute zekerheid biedt en partijen niet worden gevrijwaard van het opleggen van een naheffing.

Aansprakelijkheid

Een belangrijke wijziging in de nieuwe wetgeving betreft de verdeling van de aansprakelijkheid bij een naheffing. Als de Belastingdienst achteraf oordeelt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en een naheffing oplegt, geldt volgens de huidige wetgeving dat enkel de opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk is. Na invoering van de nieuwe wetgeving, rust de verantwoordelijkheid voor de naheffing bij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Werkt u regelmatig met ZZP’ers en wilt u uw overeenkomsten laten controleren of heeft u nog vragen over de nieuwe regels, neemt u dan contact op met Fruytier Lawyers in Business. Wij adviseren u graag.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.