Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Het belang van de schriftelijk overeengekomen proeftijd

Auteur: Fruytier Lawyers in Business - 29 mei 2015

Werkt u ook vaak met een proeftijd bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers? Let dan goed op dat u deze op de juiste manier vastlegt met de werknemer. Recentelijk heeft een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden namelijk nog weer duidelijk gemaakt dat aan het schriftelijkheidsvereiste strak wordt getoetst om het proeftijdbeding rechtsgeldig te laten zijn.

Proeftijd maximaal twee maanden

Door middel van een proeftijdbeding is het voor u als ondernemer mogelijk om er achter te komen of uw nieuwe werknemer voldoet aan uw verwachtingen. Indien dit niet het geval is, kunt u op eenvoudige wijze de arbeidsrelatie weer verbreken. Beëindiging dient in dat geval plaats te vinden binnen de overeengekomen proefperiode, welke maximaal twee maanden mag duren. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor minder dan twee jaren, dan mag de proeftijd maximaal één maand bedragen. Bij de opzegging hoeft u de reden voor de beëindiging niet te vermelden, tenzij de werknemer daar expliciet om vraagt.

Alleen als het schriftelijk vastligt

Om het proeftijdbeding rechtsgeldig overeen te komen met de werknemer, dient echter wel aan een strikt vereiste voldaan te worden zo benadrukte het hof in het bovengenoemde arrest. Het proeftijdbeding dient namelijk schriftelijk overeengekomen te worden. In de genoemde zaak was de arbeidsovereenkomst, die werd aangegaan voor de duur van negen maanden, pas anderhalve maand na aanvang van de werkzaamheden getekend. Het mondelinge akkoord op de arbeidsovereenkomst, waarin een proeftijdbeding was opgenomen, was niet voldoende.

Na aanvang alsnog tekenen

De werkgever kon de werknemer niet pas anderhalve maand na aanvang van de werkzaamheden alsnog de overeenkomst met het proeftijdbeding laten tekenen om hier een beroep op te mogen doen. Dit vloeit voort uit het feit dat een termijn van maximaal één maand mocht worden overeengekomen. Het is in principe dus wel toegestaan om het beding na aanvang van de werkzaamheden alsnog schriftelijk overeen te komen. Echter is dit alleen mogelijk indien dit moment binnen de maximaal toegestane duur van de proeftijd ligt.

Niet rechtsgeldig beëindigd

Nu niet schriftelijk en binnen de toegestane duur een proeftijd was overeengekomen, was de arbeidsovereenkomst niet op rechtsgeldige wijze beëindigd. De werkgever had de werknemer niet zomaar mogen ontslaan. Werkgever werd daarop veroordeelt om het salaris (vermeerderd met vakantiegeld en vakantiedagen) van werknemer tot aan het oorspronkelijke einde van de looptijd van de arbeidsovereenkomst door te betalen.

Ontslag binnen overeengekomen periode

Indien u de mogelijkheid wil hebben om uit te vinden of uw nieuwe werknemer daadwerkelijk bij uw bedrijf past, bestaat er de mogelijkheid om een proeftijd overeen te komen. Ontslag van de werknemer kan in dat geval op elk moment, binnen de overeengekomen periode, plaatsvinden. U dient er echter op bedacht te zijn dat u op een dergelijk beding pas een beroep kunt doen indien u dit schriftelijk en binnen de toegestane duur van de proeftijd met uw werknemer bent overeengekomen.

Heeft u vragen over de proeftijd of andere arbeidsrechtelijke vragen? Dan kunt u contact opnemen met Fruytier Lawyers in Business.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Aansprakelijkheid bestuurder: Gerechtshof oordeelt anders dan rechtbank

Het aangaan van een betalingsverplichting door een bedrijf terwijl de bestuurder van dat bedrijf wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet meer daaraan ...

Lees verder

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder

Ontslag op staande voet groot risico voor werkgevers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat geldt ook ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media