Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Hell of a Job(s)…

Auteur: Fruytier Lawyers in Business - 17 januari 2012

Zoals uit diverse media valt op te maken, overweegt Apple om de juridische strijd aan te gaan met de Chinese fabrikant van zogenaamde ‘Steve Jobs’ poppen. Een Chinees bedrijf heeft namelijk een pop geproduceerd, die een bijzonder grote mate van gelijkenis vertoont met de recent overleden Apple voorman Steve Jobs.

De pop vertoont alle uiterlijke kenmerken van Steve Jobs, met inbegrip van diens karakteristieke casual kleding. Ook wordt de naam “Steve Jobs” genoemd op de website van de producent, dus daarover zal geen discussie zijn.
Bron: www.inicons.com
Inbreuk! Maar waarop?
Apple claimt dat de pop inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten maar het is zeer twijfelachtig of Apple de verhandeling van de poppen een halt toe kan roepen. De vraag is namelijk welk recht Apple meent te kunnen handhaven. Apple moet er bij acties in Amerika rekening mee houden dat de wetgeving in Amerika per staat verschilt en volgens berichtgeving uit Amerika zijn de kansen op succes voor Apple beperkt [1].
Succes in Nederland?
Ook naar Nederlands recht zijn de kansen op succes voor Apple klein.
Onder de honderden geregistreerde Benelux- en Gemeenschapsmerken zijn opvallend genoeg ook geen registraties voor het woordmerk “Steve Jobs” op naam van Apple te vinden. Het registreren van een portretten en andere persoonlijke kenmerken als merk, is wel mogelijk [2] maar dat is klaarblijkelijk niet gebeurd.
Mogelijk dat Apple een kans van slagen heeft, indien op de verpakking van de pop de naam of een andere merk van Apple prijkt. In dat geval wordt wel inbreuk gemaakt op de merkrechten van Apple, maar de Chinese fabrikant zal daar wel op bedacht zijn.
Dan blijft als enige mogelijkheid over dat Apple er in slaagt om de pop tegen te gaan wegens onrechtmatig handelen, maar de kans daarop is niet bijster groot.
 
Nabestaanden Steve Jobs
De nabestaanden van Steve Jobs zullen naar Nederlands recht wel kunnen opkomen tegen de verhandeling van poppen. Zij kunnen namelijk actie ondernemen wegens schending van het portretrecht, zoals blijkt uit artikel 21 e.v. van de Auteurswet. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Steve Jobs een publiekelijk bekend figuur is en dat de nabestaanden zullen moeten aantonen welk eigen belang (commercieel) belang zij hebben, dat wordt geschaad door de verhandeling van de poppen.
Verzilverbare populariteit
De nabestaanden zullen zich een geschil op het standpunt stellen dat sprake dat de verhandeling van de poppen in strijd is met de verzilverbare populariteit rond de persoon Steve Jobs, die is voorbehouden aan de nabestaanden.
Troeven?
Het is mogelijk dat Apple bepaalde troeven achter de hand houdt, want het is Apple in 2010 wel gelukt om een Steve Job action figure uit de handel te krijgen.
Bron: www.tuaw.com
Het verschil met de nieuwe pop is dat het voetstuk, waarop het eerdere poppetje van MIC Gadget stond, een door Apple geregistreerd merk betreft. Na een sommatiebrief van de advocaten op grond van merkinbreuk, is de pop toen uit de handel genomen.
Hell of a job(s)
Hoe het ook zij, door de door Apple zelf gecreëerde commotie rond de pop, is voorzienbaar dat de pop ongewild populairder wordt dan Apple lief is. De prijs van USD 99,- zal daar niet aan in de weg staan. Het wordt voor de advocaten van Apple dan ook een hell of a job(s) om de Steve Jobs pop van de markt te krijgen.
Wij volgen deze kwestie voor u en zodra er hieromtrent berichtgeving is, dan laten wij u dat weten.


[1] http://paidcontent.org/article/419-steve-jobs-doll-legal-in-most-states-not-indiana
[2] Auteursrecht, Spoor/Verkade/Visser, derde druk, pagina 346

 

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Apple tegen Samsung

Apple heeft na een reeks van teleurstellende procedures in Nederland toch besloten om haar strijd tegen Samsung voort te zetten en uit te breiden. Op ...

Lees verder

Hell of a Job(s) geklaard!

Eerder, zie het onderstaande bericht, informeerden wij u over de juridische problematiek voor Apple rond het tegengaan van de verkoop van een Steve Jobs pop. ...

Lees verder

Aansprakelijkheid bestuurder: Gerechtshof oordeelt anders dan rechtbank

Het aangaan van een betalingsverplichting door een bedrijf terwijl de bestuurder van dat bedrijf wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet meer daaraan ...

Lees verder

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media