Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

E-books doorverkopen voorlopig toegestaan

Auteur: Fruytier Lawyers in Business - 23 juli 2014

De handel in tweedehands e-books via de website van Tom Kabinet mag voorlopig doorgaan. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank op 21 juli 2014 besloten in een kort geding tegen de website www.tomkabinet.nl. Deze aanbieder voert aan dat de e-books vallen onder vrijheid van handel in gebruikte software. De rechtbank i hecht belang aan dat argument, gezien de onzekerheid over de reikwijdte van het begrip ‘software’ en de vrije verhandeling daarvan.

De Nederlandse Uitgeversbond en de Groep Algemene Uitgevers (optredend namens de rechthebbenden) wilden via een kort geding tegen Tom Kabinet de handel in tweedehands e-books verbieden omdat daarmee de auteursrechten van de rechthebbenden worden geschonden. Ook zou sprake zijn van onrechtmatig handelen wegens het aanbieden van een online dienst waarmee e-books zonder toestemming worden doorverkocht.

Tom Kabinet biedt sinds 24 juni 2014 gebruikte e-books aan, en heeft de uitgevers daarover geïnformeerd. Voor de verhandeling stelt zij diverse voorwaarden aan de aanbieders. Zo moeten zij verklaren dat het gaat om legale exemplaren, die zij zelf niet meer gebruiken en die zij hebben verwijderd. Tom Kabinet hanteert daarbij het beginsel van “one copy, one use” en beroept zich op de UsedSoftware-arrest van het Hof van Justitie van 3 juli 2012. Dit arrest, waarover wij al eerder schreven dat het tot de nodige juridische geschillen zou leiden, maakt het mogelijk dat gebruikte software wordt verhandeld.

De uitgevers vinden om verschillende redenen dat dit arrest niet opgaat voor auteursrechtelijk beschermde e-books. De rechtbank oordeelt echter, dat niet valt uit te sluiten dat het UsedSoft-arrest een ruimere strekking heeft dan de uitgevers betogen en dat het zich niet alleen beperkt tot de toegestane verhandeling van gebruikte software.

Zowel nationaal als internationaal lopen de meningen hierover uiteen en de rechtbank is met Tom Kabinet van mening dat een bodemprocedure uitsluitsel zal kunnen geven. Vanwege de mate van onzekerheid en de weigerachtige houding van de uitgevers tot overleg, oordeelt de rechtbank dat de handel vooralsnog door kan gaan en worden gevraagde voorzieningen geweigerd.

Het is lastig te voorspellen hoe dit geschil zich verder zal ontwikkelen en of e-books en bijvoorbeeld muziekbestanden vallen onder de vrijheid van verhandeling van software. Zoals wel vaker roepen arresten van het Hof van Justitie meer vragen op dan ze helderheid bieden. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd en wij houden u daarvan op de hoogte.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

B.V.-recht eenvoudiger en flexibeler in 2012

Op 4 oktober 2011 is in de Tweede Kamer de invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht aangenomen. De Eerste Kamer moet deze wet (de flex-B.V.) op ...

Lees verder

Aansprakelijkheid bestuurder: Gerechtshof oordeelt anders dan rechtbank

Het aangaan van een betalingsverplichting door een bedrijf terwijl de bestuurder van dat bedrijf wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet meer daaraan ...

Lees verder

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media