De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 23 juli 2014

E-books doorverkopen voorlopig toegestaan

De handel in tweedehands e-books via de website van Tom Kabinet mag voorlopig doorgaan. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank op 21 juli 2014 besloten in een kort geding tegen de website www.tomkabinet.nl. Deze aanbieder voert aan dat de e-books vallen onder vrijheid van handel in gebruikte software. De rechtbank i hecht belang aan dat argument, gezien de onzekerheid over de reikwijdte van het begrip ‘software’ en de vrije verhandeling daarvan.

De Nederlandse Uitgeversbond en de Groep Algemene Uitgevers (optredend namens de rechthebbenden) wilden via een kort geding tegen Tom Kabinet de handel in tweedehands e-books verbieden omdat daarmee de auteursrechten van de rechthebbenden worden geschonden. Ook zou sprake zijn van onrechtmatig handelen wegens het aanbieden van een online dienst waarmee e-books zonder toestemming worden doorverkocht.

Tom Kabinet biedt sinds 24 juni 2014 gebruikte e-books aan, en heeft de uitgevers daarover geïnformeerd. Voor de verhandeling stelt zij diverse voorwaarden aan de aanbieders. Zo moeten zij verklaren dat het gaat om legale exemplaren, die zij zelf niet meer gebruiken en die zij hebben verwijderd. Tom Kabinet hanteert daarbij het beginsel van “one copy, one use” en beroept zich op de UsedSoftware-arrest van het Hof van Justitie van 3 juli 2012. Dit arrest, waarover wij al eerder schreven dat het tot de nodige juridische geschillen zou leiden, maakt het mogelijk dat gebruikte software wordt verhandeld.

De uitgevers vinden om verschillende redenen dat dit arrest niet opgaat voor auteursrechtelijk beschermde e-books. De rechtbank oordeelt echter, dat niet valt uit te sluiten dat het UsedSoft-arrest een ruimere strekking heeft dan de uitgevers betogen en dat het zich niet alleen beperkt tot de toegestane verhandeling van gebruikte software.

Zowel nationaal als internationaal lopen de meningen hierover uiteen en de rechtbank is met Tom Kabinet van mening dat een bodemprocedure uitsluitsel zal kunnen geven. Vanwege de mate van onzekerheid en de weigerachtige houding van de uitgevers tot overleg, oordeelt de rechtbank dat de handel vooralsnog door kan gaan en worden gevraagde voorzieningen geweigerd.

Het is lastig te voorspellen hoe dit geschil zich verder zal ontwikkelen en of e-books en bijvoorbeeld muziekbestanden vallen onder de vrijheid van verhandeling van software. Zoals wel vaker roepen arresten van het Hof van Justitie meer vragen op dan ze helderheid bieden. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd en wij houden u daarvan op de hoogte.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.