De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 16 juni 2015

Geen bescherming auteursrecht smaak Heksenkaas aangetoond

Levola, de producent van de Heksenkaas, verliest procedure over auteursrecht op de smaak van haar kaas.

Beslag toegestaan, maar geen oordeel over inbreuk

In een eerder artikel berichtten wij u, dat de rechtbank Den Haag een verzoek van Levola om bewijsbeslag te mogen leggen op de administratie, correspondentie en productspecificaties bij European Food Company B.V. (de producent van Magic Cheese) had toegestaan. De aanleiding was de mogelijke inbreuk op auteursrechten op de smaak van Heksenkaas. De toestemming voor de beslaglegging werd verleend om daarmee het ‘bewijs’ veilig te stellen, maar een inhoudelijk oordeel over de juistheid van de claim van Levola werd niet gegeven. Daarvoor is namelijk een inhoudelijke procedure nodig. Die is nu gevoerd in een nieuw geschil.

Oordeel over bescherming en inbreuk

Het nieuwe geschil diende bij de rechtbank Gelderland en de vraag was, of de Witte Wieven kaas van Smilde Foods B.V. (een andere aanbieder op de markt) inbreuk maakt op het door Levola geclaimde auteursrecht op de smaak van Heksenkaas. Die vraag wordt niet beantwoord want de rechter vindt dat de claim van Levola onvoldoende is onderbouwd. Daarom is nog steeds niet duidelijk of een smaak kan worden beschermd door het auteursrecht. Hoe zit dat?

Beschermingsdrempel

Smilde verweerde zich in de eerste plaats met de stelling, dat als smaken al auteursrechtelijk kunnen worden beschermd, Heksenkaas in ieder geval niet voor die bescherming in aanmerking komt omdat het geclaimde recht de beschermingsdrempel niet haalt. Het is volgens Smilde namelijk niet te bewijzen dat de smaak van Heksenkaas zo origineel is dat het voor bescherming in aanmerking komt. Ook zouden de smaken van beide kazen te veel verschillen en zijn de oudere uitspraken waar Levola haar auteursrechtclaims op baseert volgens Smilde achterhaald.

Kan smaak worden beschermd?

De rechtbank stelt voorop dat de kernvraag inderdaad is of smaak beschermd kan worden. Om na te kunnen gaan of sprake is van een auteursrechtelijk te beschermen smaak zal eerst duidelijk moeten zijn om welke beschermde elementen het precies gaat, die maken dat de smaak van Heksenkaas voldoende uniek en daarmee beschermd is. De rechtbank oordeelt dat Levola heeft nagelaten om dat duidelijk te maken. Zonder duidelijkheid kan er niet worden getoetst en kan er dus ook geen inbreuk worden vastgesteld.

Onvoldoende duidelijk is geen bescherming

Levola had een smaakdeskundige ingeschakeld maar volgens de rechter had de deskundige niet afdoende beschreven of inzichtelijk gemaakt welke (smaak)elementen nu precies beschermd zouden zijn. Bij onduidelijkheid daarover is het voor concurrenten ook niet na te gaan of zij inbreuk plegen.

Rechtbank gaat niet zelf proeven

Op het aanbod van Levola om zelf te proeven en te vergelijken, gaat de rechter niet in. De rechtbank oordeelt namelijk dat Levola zelf moet aangeven wat het precies is dat haar product bijzonder maakt. Ook volgt de rechter Smilde in haar argument dat de smaakbeleving van een product verschilt per persoon en ook wisselt met het verstrijken van de tijd en temperatuur.

Vordering afgewezen

De rechter komt dus helemaal niet toe aan de vraag of de smaak van de Heksenkaas is beschermd en de overige stellingen hoeven dan ook te worden behandeld. Daarmee valt, althans voorlopig, het doek voor Levola. Zuur is bovendien dat zij € 20.000,= aan juridische kosten moet voldoen. Een schrale troost is misschien dat Smilde € 87.000,= aan kosten had gevorderd voor juridische bijstand.

Eerst de drempel, dan de inbreuk

Bescherming van een werk op grond van het auteursrecht is en blijft een lastige zaak. Pas als aan alle wettelijke eisen is voldaan – de beschermingsdrempel – is pas sprake van bescherming en dan nog moet worden uitgemaakt of er sprake is van inbreuk.

De hamvraag blijft…

Wellicht dat in een andere zaak of zelfs in hoger beroep opnieuw aan de orde komt of de smaak van een product kan worden beschermd. Die hamvraag blijft bestaan. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.