De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 23 mei 2013

Faillissementsfraudeurs harder aangepakt

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil faillissementfraudeurs harder aanpakken. Recentelijk stuurde hij het conceptwetsvoorstel ‘civielrechtelijk bestuursverbod’ voor advies naar verschillende instanties. Het conceptwetsvoorstel is onderdeel van een pakket aan maatregelen om faillissementsfraude effectiever te bestrijden.

Maatschappelijk probleem
Faillissementsfraude komt in Nederland relatief vaak voor en kost de maatschappij naar schatting jaarlijks één miljard euro. Bij één op de drie faillissementen zou sprake zijn van enige vorm van fraude, waarbij vlak voor het faillissement nog snel vermogen uit de BV wordt gehaald waardoor de
schuldeiser benadeeld wordt.

Wat houdt het wetsvoorstel in?
Op grond van het voorstel krijgt de rechter de bevoegdheid om frauderende bestuurders, commissarissen en feitelijk beleidsbepalers een algeheel verbod op te leggen om, voor een maximale duur van vijf jaar, bestuursfuncties uit te oefenen. Als bestuurder wordt tevens beschouwd diegene die het beleid van de rechtspersoon (mede) heeft bepaald als ware hij bestuurder. Het bestuursverbod kan worden gevorderd door de curator of het Openbaar Ministerie.

Openbaar register
Het bestuursverbod zal worden opgenomen in een centraal register, dat voor iedereen toegankelijk is. Als een rechtspersoon door een schorsing zonder bestuurders of commissaris(sen) komt te zitten, kan de rechtbank een of meer bestuurders of commissarissen tijdelijk aanstellen.

Aanvulling op huidige wetgeving
Met de Wet civielrechtelijk bestuursverbod hoopt de minister het aantal faillissementsfraudeurs aanzienlijk terug te dringen. De nieuwe wet moet een aanvulling worden op de huidige wetgeving op het gebied van faillissementsrecht. Zo kunnen bestuurders bij ernstig verwijtbaar handelen nog steeds persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de tekorten in de boedel.

Marcel Fruytier
Marcel Fruytier

Artikelen door Marcel Fruytier

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.