Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Faillissement en doorstart binnen één dag: de pre-pack!

Auteur: Marcel Fruytier - 04 september 2013

Nu de Nederlandse economische situatie nog altijd verre van florissant te noemen is, blijft het aantal faillissementen ongekend hoog. Als gevolg van deze faillissementen gaat nog altijd veel bedrijfswaarde en werkgelegenheid verloren.

Om deze twee zaken zo veel mogelijk te beteugelen wordt in Engeland al sinds jaren gebruik gemaakt van de pre-pack. Op het moment dat een faillissement dreigt, maar er partijen zijn die interesse hebben in de overname van (delen van) het bedrijf, is deze wijze zeer succesvol gebleken.

De pre-pack in Nederland

Gezien het succes van de pre-pack procedure in Engeland wordt sinds enige tijd ook door enkele Nederlandse rechtbanken geëxperimenteerd met deze wijze van doorstarten. De ondernemer staat dan ook een nieuw middel ten dienst om de continuïteit van zijn onderneming te waarborgen, als deze zich in zwaar bevindt en een faillissement onvermijdbaar blijkt.

De werking

In stilte wordt enige tijd voor het eigenlijke faillissement een ‘stille bewindvoerder’ aangesteld door de rechtbank. Deze periode geeft de te benoemen bewindvoerder de mogelijkheid zich een beeld te vormen van de onderneming en toe te zien op het onderhandelingsproces met de potentiële kopers. Als het voorbereidingsproces is voltooid en het moment van faillissementsaanvraag vervolgens daar is, wordt de ‘stille bewindvoerder’ aangesteld als curator. Op deze wijze is de onderneming in staat om zeer kort na faillissement met goedkeuring van de curator en rechter-commissaris een doorstart te bewerkstelligen.

De voordelen

De kracht van de pre-pack procedure zit hem met name in de korte periode tussen het faillissement en de doorstart, waardoor zo min mogelijk onrust ontstaat onder personeel, afnemers en leveranciers. Als gevolg hiervan blijft de waarde van de onderneming zo veel mogelijk behouden evenals de werkgelegenheid die het bedrijf biedt. Daarnaast houdt de ‘stille bewindvoerder’ toezicht op het akkoord met de schuldeisers van de onderneming. Het waarde behoud dat door het gebruik van de pre-pack methode wordt bewerkstelligd biedt ook hen een voordeel. In de meeste gevallen wordt de crediteuren een beter akkoord geboden dan bij de ‘gewone’ doorstart na faillissement.

Resultaten

Hoewel het wetsvoorstel waarin de pre-pack wordt geregeld pas na de zomer van 2013 wordt ingediend, wordt op dit moment door verschillende rechtbanken binnen Nederland hierop vooruitgelopen door al ‘stille bewindvoerders’ aan te stellen. Inmiddels zijn dan ook al enige succesvolle doorstarten onder het toeziend oog van een ‘stille bewindvoerder’ bewerkstelligd. Meest in het oog springend hierbij is de toegepaste pre-pack procedure bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis eind juni van dit jaar. De snelheid waarmee bij een pre-pack wordt gehandeld blijkt duidelijk uit dit voorbeeld. Terwijl ’s ochtends het faillissement werd uitgesproken, kwamen de overnemende partijen ’s middags al met een verklaring dat het ziekenhuis door hen zou worden doorgestart. Op deze wijze heeft het ziekenhuis zonder enige onderbreking zijn dienstverlening voort kunnen zetten.
Om te beoordelen of de pre-pack procedure ook voor uw onderneming een uitkomst biedt, kunt u contact opnemen met Fruytier Lawyers in Business.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Faillissementsfraude steviger aangepakt

Als een ondernemer in de aanloop naar een faillissement zo ver gaat dat hij faillissementsfraude pleegt, is hij binnenkort ook strafrechtelijk te vervolgen door het ...

Lees verder

Pre-pack wordt wettelijk vastgelegd

Met het indienen van een wetsvoorstel voor verandering van de faillissementswet krijgt de pre-pack binnenkort een wettelijke basis. Een pre-pack is in feite een goed ...

Lees verder

Faillissement als ondernemer? 5 jaar bestuursverbod mogelijk

Binnenkort hangt elke bestuurder van een rechtspersoon een bestuursverbod van maximaal vijf jaar boven het hoofd. Op dit moment ligt de Wet civielrechtelijk bestuursverbod, die ...

Lees verder

Nieuwe werkgever niet altijd nieuw bij pre-pack

Als een bedrijf via pre-pack doorstart na een faillissement wil de doorstarter vaak bepaalde werknemers behouden. Zij krijgen dan een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. Het via ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media