Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Eerst sommeren, dan incasseren

Auteur: Mignon Meermans - 02 juli 2014

Als uw contractspartij zijn afspraken niet nakomt moet u hem daarop wijzen en een termijn geven om dat alsnog te doen. Doet u dat niet, dan kan dat vervelende gevolgen hebben.

Verzuim

De wet stelt de eis dat een ondeugdelijk presterende contractspartij in verzuim moet zijn voordat u bepaalde rechten kunt uitoefenen. Indien uw contractspartij niet in verzuim verkeert, kunt u geen schadevergoeding of nakoming van hem vorderen, ook al overschrijdt hij contractuele termijnen of heeft hij ondeugdelijke zaken geleverd. En hij verkeert vaak pas in verzuim als hij aan een sommatie geen gehoor heeft gegeven.

Vijf vereisten voor een goede ingebrekestelling

1. Stuur altijd een sommatiebrief als uw contractspartij zijn afspraken niet nakomt.

2. Geef de ander in de sommatiebrief de kans om het alsnog (goed) te doen.

3 Stel een redelijke termijn waarbinnen de ander alsnog zijn verplichting kan nakomen.

4. Geef aan wat de gevolgen zijn als de ander niet voldoet aan de sommatie (bijvoorbeeld      aansprakelijkheid voor uw schade of ontbinding van de overeenkomst)

5 Verstuur een sommatie altijd aangetekend, anders heeft u geen bewijs.

Te laat met ingebrekestelling versturen

Al u te lang wacht met het versturen van een ingebrekestelling kunt u soms te laat zijn en verliest u rechten: als u ondeugdelijke zaken ontvangt van uw wederpartij en u stuurt geen ingebrekestelling, dan moet u facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken gewoon betalen. Als u niet betaalt kan uw contractspartij u namelijk sommeren om de betaling alsnog te doen en als u dan niet betaalt kunt u zelf in verzuim raken. U komt immers ook een verplichting niet na, namelijk de overeengekomen verplichting tot betaling. Bent u zelf eenmaal in verzuim, dan kunt u zich niet meer beroepen op opschorting (het uitstellen van betaling van de factuur totdat uw contractpartij zijn verplichting nakomt) of ontbinding van de overeenkomst. Dat is voor uw contractspartij erg gunstig, want u kunt hem daar ter afwering van zijn vordering tot betaling niet mee om de oren slaan. Uw contractspartij heeft daardoor een veel gunstigere positie in een procedure. Die kan er toe leiden dat zijn vordering tot betaling op u wordt toegewezen, ook al is er niet betaald omdat hij ondeugdelijk presteerde.

U zou dit kunnen voorkomen door het versturen van een sommatiebrief, waarin u de ander de kans geeft deugdelijk te presteren. Doet hij dat niet, dan raakt hij in verzuim en dan pas kunt u bijvoorbeeld de overeenkomst rechtsgeldig ontbinden. Een deugdelijke ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de schuldenaar een redelijke termijn krijgt om aan zijn verplichting te voldoen.

Altijd aangetekend

U moet wel kunnen aantonen dat de ingebrekestelling ontvangen is door uw wederpartij. Dat kunt u door de ontvangstbevestiging te tonen die u krijgt als u de ingebrekestelling aangetekend verstuurt. Verstuurt u de ingebrekestelling niet aangetekend, dan moet u maar hopen dat uw contractspartij niet ontkent de ingebrekestelling te hebben ontvangen of dat uw contractspartij schriftelijk reageert op de ingebrekestelling. Bespaar u dus niet de kosten van het aangetekend versturen van de ingebrekestelling.

Uitzonderingen

Er zijn ook in de wet bepaalde uitzonderingen genoemd waarin geen ingebrekestelling hoeft te worden verstuurd. Toch is het ook in die uitzonderingssituaties vaak verstandig ook een ingebrekestelling te sturen omdat u er dan zeker van bent dat er verzuim intreedt. Of er sprake is van zo’n uitzonderingssituatie kan namelijk voor discussie vatbaar zijn. Ook zou in het contract of de algemene voorwaarden kunnen staan dat altijd een ingebrekestelling moet worden verstuurd. Dat brengt mee dat de uitzonderingssituaties van de wet niet gelden en u altijd een ingebrekestelling zal moeten versturen om uw contractspartij in verzuim te stellen.

In het begintraject van een incasso kan veel misgaan. Fruytier lawyers in business staat u graag bij met raad en daad.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Aansprakelijkheid bestuurder: Gerechtshof oordeelt anders dan rechtbank

Het aangaan van een betalingsverplichting door een bedrijf terwijl de bestuurder van dat bedrijf wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet meer daaraan ...

Lees verder

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder

Ontslag op staande voet groot risico voor werkgevers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat geldt ook ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media