Gepubliceerd op: 15 april 2014

Direct verbod downloaden films en muziek uit illegale bron

Het is vanaf 10 april 2014 verboden om auteursrechtelijk beschermd werk te downloaden uit illegale bron. Dat volgt uit een arrest van het Europese Hof van Justitie.

Downloaden films en muziek uit illegale bron per direct verboden.

Voor privépersonen die “af en toe” een illegaal bestand downloaden, zal er niet veel veranderen. Hoewel het downloaden uit illegale bron nu echt verboden is, is het niet aannemelijk dat er jacht wordt gemaakt op privépersonen. Ook Stichting Brein, die namens auteurs, uitvoerend kunstenaars, producenten en andere creatieven strijdt tegen intellectuele eigendomsfraude, is dat naar eigen zeggen niet van plan. Zij richt haar pijlen op de aanbieders van de content en op de internetproviders die faciliterend optreden. Feit is wel dat de zaken er nu juridisch gezien anders voorliggen en dat Nederland wordt gedwongen om in de pas te lopen met de andere lidstaten.

Inzet van dit geschil bij het Hof was de vraag of bij het vaststellen van de hoogte van de thuiskopieheffing door Stichting Thuiskopie wel of geen rekening gehouden moet worden met bestanden die uit illegale bron komen en vervolgens worden gekopieerd op een datadrager. Die thuiskopieheffing is een compensatie voor auteursrechthebbenden en vindt plaats door een heffing op blanco cd’s, dvd’s en andere datadragers, waarop legale thuiskopieën worden opgeslagen. De fabrikanten en importeurs waren van mening dat de hoogte van de heffing niet mede afhankelijk mocht zijn van illegale downloads en spanden een procedure aan om aanpassing van de heffing gedaan te krijgen.

Tot nu toe was in Nederland de opvatting dat het downloaden uit illegale bron was toegestaan. In het arrest, dat volgt op vragen van de Hoge Raad, maakt het Hof daar een einde aan en oordeelt het Hof dat een nationaal wettelijke regeling waardoor downloaden uit illegale bron is toegestaan, zich niet verhoudt tot de Europese richtlijnen die zijn gericht op bescherming van auteursrechthebbenden en op een goede werking van de interne markt. Met andere woorden, het toestaan van downloaden uit illegale bron kan niet worden gedoogd.

Het Europese Hof bepaalt dat de thuiskopieregeling alleen betrekking mag hebben op privé kopieën uit legale bron, ongeacht of dit online of offline bronnen zijn en geeft de fabrikanten dus gelijk. De impact van het arrest is veel groter verder vanwege het onderliggende oordeel over het downloaden uit illegale bron. Wat de gevolgen zijn, zal moeten blijken. Vorig jaar oordeelde het Gerechtshof in Den Haag nog dat internetproviders niet kunnen worden gehouden tot het blokkeren van torrent sites die illegale content aanbieden. Die zaak ligt bij de Hoge Raad maar nu downloaden uit illegale bron zelf ook illegaal is, maakt dat de positie van de internetproviders lastiger omdat zij ook het downloaden faciliteren. Dat gaat bij het verdere verloop van de procedure een rol spelen. Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met mvanhasselt@flib.nl

 

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.