De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 24 september 2013

Deelname marathon reden voor ontslag op staande voet?

Op 20 september 2013 is door de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland in Groningen een vonnis gewezen inzake een medewerker van een installatiebedrijf die op staande voet ontslagen was. Aanleiding hiervoor was onder meer het lopen van een marathon. Hoewel de suggestieve titel de schijn van een slecht werkgeverschap wekt, moet na bestudering van de uitspraak van de rechter geconcludeerd worden dat de soep niet zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend.

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

In dit geval was er sprake van een werknemer die geruime tijd arbeidsongeschikt thuis zat. Vanwege de re-integratieverplichtingen van de werkgever was er door de bedrijfsarts een functie mogelijkheden lijst (FML) opgesteld, waaruit bleek dat werknemer ongeschikt was voor het uitoefenen van zijn eigen werk. Verder bleek dat er onvoldoende tot weinig passend werk bij de eigen werkgever was en dat re-integratie tweede spoor (dus bij een andere werkgever) geïndiceerd was.
De arbeidsongeschiktheid van de werknemer bestond uit medische klachten aan de polsen, handen, nek, schouder en knieën. Deze klachten waren van dusdanige aard dat de werknemer moeite had met het strikken van de eigen veters.

Het kwam voor de werkgever dan ook als verrassing toen men constateerde dat deze arbeidsongeschikte werknemer regelmatig deelnam aan hardloopwedstrijden, zoals hele en halve marathons. Verder bleek dat hij, ondanks zijn medische klachten, in staat was verbouwingswerkzaamheden aan zijn woning te verrichten, zoals het vervangen van de dakgoten.
Deze constateringen waren voor de werkgever aanleiding om een gesprek aan te knopen met de medewerker en hem vervolgens op staande voet te ontslaan.

Kort geding

Het kort geding bij de kantonrechter was aangespannen door de werknemer. Hierbij vorderde de werknemer zowel tewerkstelling als doorbetaling van het loon. Uit het vonnis van de kantonrechter blijkt dat deze vlieger niet opgaat.

In het vonnis overweegt de rechter onder meer dat de vraag of het ontslag op staande voet rechtvaardig is, mede afhankelijk is van de vraag of en in hoeverre de werknemer daarmee zijn re-integratieproces heeft belemmerd.
De rechter overweegt hiertoe dat zelfs voor een leek er een tegenstrijdigheid lijkt te bestaan tussen het fysiek in staat zijn tot het lopen van twee volledige marathons in een tijdbestek van een jaar en het fysiek niet in staat zijn tot het uitoefenen van een vervangende functie zoals postbode (deze was in het kader van re-integratie aan de werknemer aangeboden). Daar komt volgens de rechter bij dat filmbeelden aantonen hoe werknemer verbouwingswerkzaamheden aan zijn woning verricht, waarbij hij zich soepel op een steiger beweegt en allerlei bewegingen maakt waarvoor hij volgens de FML beperkt is.

Afwijzing vordering

De rechter komt uiteindelijk tot de conclusie dat werknemer zijn re-integratieproces heeft belemmerd door na te laten de bovengenoemde activiteiten aan de bedrijfsarts en re-integratiecoach te melden. Het melden van deze activiteiten had de bedrijfsarts en re-integratiecoach beter in staat gesteld de werknemer optimaal te begeleiden bij zijn re-integratie. De vordering van de werknemer worden vervolgens dan ook afgewezen door de rechter.

Mignon Meermans
Mignon Meermans

Artikelen door Mignon Meermans

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.