Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

De functie van een merk

Auteur: Fruytier Lawyers in Business - 11 oktober 2016

De functie van een merk is vooral gelegen in de herkomstaanduiding van een product. Een koper die voor de aankoopbeslissing afgaat op een bepaald merk (naam, teken, logo etc.) weet bij het zien welk product hij koopt en wie de producent is. Wanneer producten van diverse partijen en hun verpakkingen door elkaar heen worden gebruikt, kan zogenaamde ‘herkomstverwarring’ ontstaan en dat levert merkinbreuk op. Marktpartijen die, al dan niet bewust, verwarring zaaien of verwarringsgevaar laten bestaan, maken zich schuldig aan merkinbreuk.

Gele kratten van ’t Stoepje

Bakkerij ’t Stoepje exploiteert een keten van bakkerijen en een deel van haar afzet gaat via franchisenemers. De franchisenemers (waaronder marktkooplieden) maken daarbij gebruik van gele kratten, waarop het logo van Bakkerij ’t Stoepje staat. Het is de franchisenemers toegestaan om ook broodproducten van derden te verkopen maar zij zijn wel aan de voorwaarden gebonden die Bakkerij ’t Stoepje daaraan stelt.

Concurrent De Bakkerie

De Bakkerie produceert en verkoopt ook broodproducten, onder meer aan marktkooplieden. Enkele van deze marktkooplieden zijn ook weer afnemers van Bakkerij ’t Stoepje. Het zijn concurrenten van elkaar en zowel ’t Stoepje als De Bakkerie hebben hun eigen kratten.

Verwisseling kratten

Het gebeurt echter regelmatig dat gele kratten van ’t Stoepje door marktkooplieden werden ingeleverd bij en afgevuld door De Bakkerie. In 2014 heeft De Bakkerie een brief gestuurd aan haar afnemers om aan te geven dat het niet meer mogelijk is om gele kratten bij haar in te leveren vanwege de daarover ontstane problemen.

Gebruik gele kratten is merkinbreuk

Aangezien er nog steeds gele kratten circuleren, heeft ’t Stoepje De Bakkerie gesommeerd daarmee te stoppen. De Bakkerie is vervolgens gedagvaard wegens merkinbreuk. ’t Stoepje beschuldigt De Bakkerie van schending van haar merkrechten en krijgt gelijk van de rechter, zoals blijkt uit het vonnis van de rechtbank van 31 augustus 2016.

Geen uitputting rechten

De Bakkerie had nog aangevoerd dat het merkrecht was ‘uitgeput’ en dat ’t Stoepje geen eigenaar meer zou zijn van de kratten. Als een product eenmaal met toestemming in de handel is gebracht, kan een merkhouder zich normaliter namelijk niet meer verzetten tegen de verdere verhandeling. De rechtbank passeert dat verweer. De kratten zijn meer dan alleen een vervoermiddel, niet is aangetoond dat de kratten eigendom zijn van de afnemers en ze zijn ook in onderhoud bij ’t Stoepje. Aldus is sprake van gebruik door ‘t Stoepje van haar eigen merk en is geen sprake van uitputting.

Verwarring

De gele kratten van ’t Stoepje worden door De Bakkerie gevuld met haar eigen waar, dat vervolgens via de franchisenemers bij de kopers terecht komt. Daardoor kan immers herkomstverwarring ontstaan omdat de kopers kunnen menen brood van ’t Stoepje te kopen dat in feite van De Bakkerie afkomstig is.

Eigen schuld

Dat ’t Stoepje hier zelf aan bijdraagt, door toe te staan dat de franchisenemers ook producten van derden mogen verkopen, doet niets af aan de gepleegde inbreuk. Het is overigens wel van belang voor de eventuele schade die ’t Stoepje stelt te hebben geleden. ’t Stoepje vordert namelijk een bepaald bedrag per krat per maand als schade maar daar wil de rechtbank niet in mee. Voor die claim moet ’t Stoepje een aparte schadestaatprocedure volgen.

Merk inbreuk staat vast

De uitkomst is dat De Bakkerie wordt verboden om inbreuk te maken op de merkrechten van ’t Stoepje op straffe van een dwangsom van € 250,= per overtreding. Ook oordeelt de rechtbank dat De Bakkerie aansprakelijk is voor de schade die in een aparte procedure moet worden opgemaakt.

Schade door inbreuk

Uit dit vonnis blijkt dat het plegen van merkinbreuk op de loer ligt wanneer linksom of rechtsom gebruik wordt gemaakt van beschermde merken van een andere partij. Het vonnis leert ook dat de merkhouder die met succes zijn merkrechten inroept, bij het bepalen van de hoogte van de geleden schade rekening moeten houden met de vraag of en in hoeverre de inbreuk aan hemzelf kan worden toegerekend. Zelfs als de inbreuk vaststaat, is het vaststellen van de geleden schade nog een flinke uitdaging.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw merk of dat van een concurrent, dan kunt u contact opnemen met onze merkenrecht specialist Marten van Hasselt.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder

Ontslag op staande voet groot risico voor werkgevers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat geldt ook ...

Lees verder

Kleur van schoenzool erkend als merk

Louboutin ontwerpt damesschoenen met hoge hakken. Deze schoenen hebben als bijzonder kenmerk dat de buitenzool rood is. Dit heeft Louboutin in 2010 als haar merk ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media