Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

De aansprakelijkheid van beherende vennoten bij gezonken scheepvaart-cv’s

Auteur: Marcel Fruytier - 19 november 2012

Vele duizenden beleggers in scheepvaart-cv’s zijn de laatste tijd geconfronteerd met slecht nieuws over hun maritieme belegging. Tal van scheepvaart-cv’s gingen failliet of verzochten hun eigenaren bij te storten om erger te voorkomen. Ook hier is de economische crisis de oorzaak; er zijn eenvoudigweg teveel schepen voor de huidige vraag waardoor de vervoersopbrengsten niet kostendekkend zijn. De invloed van de economie op de scheepvaart volgt ook uit de Baltic Dry Index (BDI). Deze index wordt gezien als een belangrijke objectieve maatstaf voor de wereldhandel, omdat op deze beurs alleen scheepsvervoerders en aanbieders van grondstoffen mogen handelen.

Bij faillissement zijn de opbrengsten van het schip veelal een fractie van wat destijds in de prospectussen werd voorgespiegeld en veelal zelfs veel minder dan de hypothecaire schuld die op het schip rust.
Beherende vennoten zijn juridisch aan te pakken
Menig belegger in een scheepvaart-cv zal recentelijk de prospectus er weer eens bij hebben gepakt om de prognoses te bekijken. Afhankelijk van wat destijds is toegezegd, is het mogelijk om juridische stappen te ondernemen tegen de beherende vennoot die de prospectus heeft opgesteld en/of tegen de bank die de plaatsing van de participaties in de scheepvaart-cv heeft begeleid.
Bij prospectussen geldt als uitgangspunt dat degene die een mededeling openbaar maakt of laat openbaar maken onrechtmatig handelt, indien deze mededeling in een of meer opzichten misleidend is (art. 6:194 BW) (HR 27 november 2009, RvdW 2009/1403).
Wanneer in een prospectus van een scheepvaart-cv feiten onjuist of onvolledig worden weergegeven, dan kan dit leiden tot aansprakelijkheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een niet marktconforme aankoopprijs van het schip, slechte chartercontracten, of een irreële verwachting van de inkomsten en/of van de ingeschatte verkoopprijs van het schip.
Als belegger dient u in deze situatie voldoende te kunnen motiveren dat de inhoud van de prospectus van de scheepvaart-cv onjuist of onvolledig was. Ook wordt gekeken of de beherende vennoot zijn taken behoorlijk heeft uitgevoerd en of deze zijn zorgplicht jegens de investeerders niet heeft geschonden. Zie ook de recente perikelen bij Homburg Invest waarbij de juiste redactie van de prospectus onderdeel van discussie is.
Causaal verband
Hierbij is het van belang dat er ook een causaal verband is tussen de misleiding en de beleggersbeslissing. Het zal dan met name gaan om de vraag of de belegger een andere beslissing had genomen als hij alle (juiste) feiten had geweten. In het algemeen geldt dat de beleggingsbeslissing van een particuliere belegger, eerder dan die van een professionele belegger, daadwerkelijk door de informatie is beïnvloed.
In beginsel geldt hierbij voor prospectussen dat op degene die de inhoud en inkledingen van de mededelingen doet, de bewijslast rust ter zake van de juistheid of volledigheid van de feiten (art. 6:195 BW). Met oog op de effectieve rechtsbescherming is voorts het uitgangspunt dat een belegger, indien er geen sprake was van misleiding, niet (of in elk geval niet onder dezelfde voorwaarden), tot belegging zou zijn overgegaan.
Niettemin zal het uiteindelijk gaan om de aangevoerde argumenten, mede gelet op de aard van de (vermeende) misleiding en verdere verstrekte informatie, of geconcludeerd kan worden dat er sprake is van misleiding.
Gedupeerd? 
Heeft u ook geïnvesteerd in een scheepvaart-cv welke inmiddels in zwaar weer is gekomen en wilt u meer informatie over de eventuele juridische stappen die u kunt ondernemen? Neem dan contact op met Fruytier Lawyers in Business.
Deel dit artikel

Anderen lazen ook

LNG als brandstof in de scheepvaart. De stand van zaken in Nederland

Introductie LNG brandstof (Liquefied Natural Gas, vloeibaar aardgas) wordt wereldwijd steeds meer gebruikt als brandstof in het transport en, met name, in de scheepvaart. Het ...

Lees verder

Aansprakelijkheid bestuurder: Gerechtshof oordeelt anders dan rechtbank

Het aangaan van een betalingsverplichting door een bedrijf terwijl de bestuurder van dat bedrijf wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet meer daaraan ...

Lees verder

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media