Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Privacy statement

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fruytier Lawyers in Business B.V. (“Fruytier Lawyers in Business”) is een vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam.

Fruytier Lawyers in Business stelt zich ten doel om met haar website zichzelf aan de buitenwereld te presenteren en op professionele en toegankelijke wijze aan voorlichting te doen over juridische onderwerpen en kennis te delen met de bezoekers van de website. Fruytier Lawyers in Business respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Fruytier Lawyers in Business behoudt zich bij voortschrijdend inzicht het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen.

Persoonsgegevens

Fruytier Lawyers in Business verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door degenen die deze website bezoeken met het doel om bij te houden wie haar website bezoeken en welke voorkeuren de bezoekers hebben. Daarmee kunnen wij de website telkens relevanter maken voor haar bezoekers. Bij bezoeken aan de website worden automatisch bepaalde gegevens door uw computer verstrekt. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt en kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen, om u van informatie over Fruytier Lawyers in Business te voorzien en ook voor het analyseren van gegevens waaronder marktonderzoek ten behoeve van ons kantoor. Fruytier Lawyers in Business verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen, of zoveel korter als is toegestaan.

U heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht op bezwaar, inzage, rectificatie, beperking, dataportabiliteit, wissing, intrekking van de toestemming en klachtrecht. Mocht in uw geval het nodig zijn om te communiceren met een ontvanger van buiten de Europese Unie, dan zal een EU Model Clause contract worden gesloten met die ontvanger, tenzij dit niet nodig is omdat het beschermingsniveau van de persoonsgegevensverwerking gelijk of hoger is dan het beschermingsniveau in de EU.

Cookies

Fruytier Lawyers in Business maakt gebruik van data analytische bedrijven, zoals bijvoorbeeld Google Analytics en van kleine tekstbestanden, genaamd cookies. Cookies worden gebruikt om activiteiten op de website te monitoren en analyses van het gebruik te maken. De analyse stelt ons in staat om onze service en informatievoorziening aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Google verwerkt persoonsgegevens op haar servers in de Verenigde Staten van Amerika en in andere landen. In bepaalde gevallen verwerkt Google uw persoonsgegevens dus buiten Nederland, of zelfs buiten de Europese Economische Ruimte. Als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u de instellingen van de cookies aanpassen. Dat kan hier.

Offlinecommunicatie en sollicitaties

Voor al uw offlinecommunicatie geldt het zelfde als hierboven is aangegeven, waarmee u door het toesturen van een fysieke brief aan ons adres of het doorgeven van persoonsgegevens door de telefoon, u ons toestemming verleent om de persoonsgegevens te verwerken. In het geval van sollicitaties zullen wij na afronding van de sollicitatie de persoonsgegevens vernietigen.

Toestemming

Door gebruik te maken van onze website verleent u toestemming voor het gebruik van uw gegevens zoals hiervoor omschreven.

Conform wettelijke voorschrift vragen wij u voordat u onze website kunt bezoeken om aan te geven wat wij wel en niet van u mogen bewaren. Hiervoor maken wij gebruik van een zogenaamde Cookiebot. U kunt uw instellingen via deze tool op ieder gewenst moment aanpassen.

Fruytier Lawyers in Business heeft geen invloed op bewaartermijnen van externe partijen, zoals bijvoorbeeld LinkedIn.  Waar wij wel invloed op hebben is de bewaartermijn van ons contactformulier, intakeformulier en aanvragen via e-mail. Deze bewaren wij maximaal 2 jaar.

Contact

Voor vragen over de inhoud van dit Privacy Statement en/of voor het verkrijgen van toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van de website kunt u contact met Fruytier Lawyers in Business opnemen via: info@flib.nl.

Opslaan als PDFPagina Printen

Laatste nieuws

Aansprakelijkheid bestuurder: Gerechtshof oordeelt anders dan rechtbank

Het aangaan van een betalingsverplichting door een bedrijf terwijl de bestuurder van dat bedrijf wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet meer daaraan ...

Lees verder

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder

Ontslag op staande voet groot risico voor werkgevers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat geldt ook ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media