Gepubliceerd op: 26 mei 2016

Concurrerende plu geen inbreuk op model Senz

Concurrenten Senz en Impliva zijn al jarenlang verwikkeld in procedures over de rechten en vermeende inbreuken op het modelrecht op de stormparaplu van Senz. Recent besloot Impliva een nieuw model paraplu op de markt te brengen onder de naam Stormaxi en dat was reden voor Senz om opnieuw een procedure te beginnen wegens inbreuk. Helaas voor Senz werden haar vorderingen stuk voor stuk afgewezen.

Modelrecht

Senz is ooit begonnen als studieproject. Inmiddels zijn de stormparaplu’s van dit Delftse bedrijf alom bekend. Senz heeft modelrechten voor haar producten geregistreerd en is van mening dat Impliva inbreuk maakt op haar rechten. De rechter heeft daarop de Impliva paraplu’s vergeleken met die van Senz en met de daarbij behorende modelrechten. Volgens de rechter is geen sprake van inbreuk omdat Impliva voldoende afstand heeft gehouden van de modellen van Senz.

Technisch bepaalde elementen tellen niet mee

Hoewel de paraplu’s qua uiterlijk in min of meerdere mate overeenstemmen, gaat de rechter in zijn beoordeling uit van de beperkte vrijheid bij het ontwerpen van dergelijke paraplu’s. De reden daarvoor is dat modelbescherming niet geldt voor uiterlijke kenmerken, die uitsluitend door een technische functie worden bepaald.

Senz paraplu

In het vonnis staat een afbeelding van de paraplu’s over elkaar heen (onder Senz en boven Impliva):

Binnen de beperkte mate van vrijheid die resteert, heeft Impliva volgens de rechter in dit geval voldoende afstand gehouden van de modellen van Senz. Vooral van bovenaf is waar te nemen dat de breedte en de vorm van de modellen afwijken, alsook de belijning en de vorm van het doek. De verschillen zijn volgens de rechter voldoende groot.

Auteursrecht

Om dezelfde redenen is er volgens de rechter ook geen sprake van inbreuk op het auteursrecht, noch van slaafse nabootsing. Ook voor het overige is geen sprake van onrechtmatig handelen, hoewel er ook wat betreft de gebruikte productkleuren en promotionele uitingen de nodige overlap is.

Oordeel

De kortgedingrechter weigert alle gevraagde voorzieningen en veroordeelt Senz in de kosten van ruim € 120.000. Senz had nog betoogd dat een dergelijke kostenveroordeling niet passend is, maar volgens de rechter betreft het een complexe en bewerkelijke zaak en wil Senz slechts een aanpassing op basis van billijkheid en is daar geen reden voor. Dat Senz een relatief klein bedrijf is, is bovendien onvoldoende onderbouwd.

Handhaven van rechten

De uitkomst voor Senz is zuur. Senz kan nog in hoger beroep maar of ze dat doen is niet bekend. Dat Senz deze zaak heeft verloren wil overigens niet zeggen dat zij de zaak niet op juiste gronden en om de juiste redenen heeft aangespannen. Immers, het bezitten van intellectuele eigendomsrechten heeft alleen zin als de eigenaar ook bereid is om kosten te maken voor het handhaven daarvan.

Producenten doen er goed aan om de producten die zij (laten) ontwerpen te beschermen tegen inbreuk. Bescherming kan op meerdere manieren en biedt een goede uitgangspositie om op te treden tegen inbreukmakers. Of daadwerkelijk sprake is van inbreuk, is aan de rechter.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.