Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Beëindiging van knellende huurovereenkomst door surseance van betaling

Auteur: Fruytier Lawyers in Business - 04 september 2013

Wanneer een (dochter-)onderneming als gevolg van de crisis minder huuroppervlakte nodig heeft en/of er tegen gunstigere voorwaarden elders gehuurd kan worden, dan kan een surseance van betaling uitkomst bieden.

Door de crisis is de huurmarkt voor commercieel vastgoed op veel locaties sterk gewijzigd. Op veel plekken is de vierkante meterprijs drastisch gedaald. Niet alleen zijn er minder commerciële huurders, ook hebben bestaande bedrijven minder behoefte aan vierkante meters.
Bij sommige ondernemingen kan een bestaande huurovereenkomst sterk gaan knellen, zeker als de huurtermijn nog lang voortduurt. Waar het wel lukt om met natuurlijk verloop, een sociaal plan en het UWV te saneren in de arbeidskosten zijn verhuurders in deze tijd niet altijd bereid om mee te werken aan een sanering van het huuroppervlakte of (tijdelijke) verlaging van de huurprijs. De herfinanciering van ondernemingen met een knellende huurovereenkomst kan afhankelijk zijn van de huursituatie.

Instrument om huursituatie te wijzigen

De surseance van betaling biedt in deze gevallen een instrument om de huursituatie te wijzigen. In de faillissementswet is bepaald dat een huurder zodra de surseance is gestart de huur tussentijds kan doen eindigen. Wel dient de overeengekomen of gebruikelijk termijn in acht te worden genomen, echter een termijn van drie maanden is in elk geval voldoende. Een vergelijkbare regeling geldt in faillissement, echter een faillissement is minder gericht op het continueren van de onderneming. Indien de onderneming – behoudens de knellende huurovereenkomst – verder levensvatbaar is, is een surseance zeker te aan te raden.

Beetje lucht

Beëindiging van de huur,  eventueel in combinatie met sanering van de crediteuren dienen een onderdeel van een saneringsplan te worden. Zodra de surseance wordt uitgesproken, kan uitvoering aan dit plan worden gegeven en afscheid worden genomen van de knellende huurovereenkomst en eventueel een akkoord worden gesloten met de crediteuren. Een nieuwe locatie met minder vierkante meters kan voor veel ondernemingen het beetje lucht geven dat nodig is om de onderneming staande te houden zonder de continuïteit in gevaar te brengen.

Deze mogelijkheid die de surseance biedt wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Naast een juridische weg om iets aan de knellende huurovereenkomst te doen, kan het een breekijzer zijn aan de onderhandelingstafel om een niet buigzame verhuurder overstag te doen gaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp of herstructureringen in het algemeen kunt u contact opnemen met Fruytier Lawyers in Business

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Nieuw Philips logo?

Philips heeft onlangs haar oude logo afgestoft en nieuw leven ingeblazen. Omdat de verschillen tussen de twee logo’s minimaal zijn, had de Nederlandse multinational zich ...

Lees verder

Voorstel uniforme btw-aangifte

Recentelijk heeft de Europese Commissie (EC) een voorstel (1) ingediend om binnen de Europese Unie (EU) tot een uniforme btw-aangifte te komen. Het doel van ...

Lees verder

Invoering nieuwe webwinkelregels op 13 december 2013

In 2011 is een Europese richtlijn uitgevaardigd voor het invoeren van strengere regels die de consument beter moeten beschermen. Het gaat onder meer om nieuwe ...

Lees verder

Beter goed gejat dan slecht bedacht?

Op 2 oktober 2013 deed de Rechtbank in Den Haag een uitspraak in een auteursrechtgeschil over de zogenaamde Bavaria-jurk en de Blokker-jurk. De rechtszaak tegen ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media