Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Als bestuurder van buitenlandse BV bent u ook aansprakelijk

Auteur: Mignon Meermans - 28 april 2016

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan omtrent de aansprakelijkheid bij een buitenlandse vennootschap, waardoor een uitweg is uitgesloten. Normaal gesproken kan een bestuurder van een vennootschap in Nederland privé aansprakelijk zijn voor voor schulden. Na de uitspraak geldt dit ook voor een buitenlandse vennootschap.
Naast de BV kan in bepaalde gevallen ook de bestuurder van de BV aansprakelijk worden gehouden uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Vaak wordt dan de privé persoon, die bestuurder is van de besturende vennootschap, aansprakelijk gehouden. Dit stuit met enige regelmaat op problemen als de besturende vennootschap een buitenlandse vennootschap is. Die aansprakelijkheid moet dan worden beoordeeld naar buitenlands recht. In een recente uitspraak is uitgemaakt dat dat niet geldt bij zogenaamde externe aansprakelijkheid jegens schuldeisers.

Aansprakelijkheid bestuurder
Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen de vennootschap. Vervult de bestuurder zijn taak onbehoorlijk, dan loopt de bestuurder het risico door de vennootschap zelf of door derden te worden aangesproken voor de schade ten gevolge van zijn onbehoorlijke handelen. Bestuurders kunnen te maken krijgen met zowel interne als externe bestuurdersaansprakelijkheid. Interne aansprakelijkheid geldt voor de BV zelf, met externe worden de schuldeisers bedoeld.

Is de bestuurder zelf ook een vennootschap, dan kan ook de bestuurder daarvan hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden.

Buitenlandse vennootschap als bestuurder
Dit kan anders zijn als de bestuurder een buitenlandse vennootschap is. De bestuurder van die buitenlandse vennootschap kan niet zomaar aansprakelijk worden gehouden. Een dergelijke vordering moet namelijk worden beoordeeld naar het recht van het land waar de buitenlandse vennootschap is gevestigd. Dit noemen we de zogenaamde incorporatieleer. Kent dat recht niet een vergelijkbare bepaling als ons recht, dan kan er dus niet “doorgestoten” worden naar de bestuurder van de buitenlandse rechtspersoon. Vandaar dat soms het advies wordt gegeven om ter beperking van het risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid, een buitenlandse vennootschap als bestuurder te laten optreden.

Externe aansprakelijkheid (jegens gewone schuldeisers)
Naast de interne aansprakelijkheid komt het ook vaak voor dat een derde, zoals een schuldeiser, een afnemer of een leverancier of de fiscus een bestuurder aansprakelijk stelt.

Een schuldeiser zal zijn vordering baseren op onrechtmatig handelen van de bestuurder. De regels over het toepasselijk recht bij een onrechtmatige daad kunnen leiden tot de toepasselijkheid van het Nederlands recht, ook al gaat het om een bestuurder van een buitenlandse vennootschap.

Dat was het geval in een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarin de bestuurder van een Engelse vennootschap uit onrechtmatige daad werd aangesproken tot betaling van schadevergoeding. De bestuurder van de Engelse limited had een schuld van de limited onbetaald gelaten en de limited bood geen verhaal.

De rechter oordeelde dat Nederlands recht op de vordering van toepassing was. Zo wordt het handelen van de bestuurder van de Engelse Limited (toch) langs de Nederlandse (vennootschapsrechtelijke) lat gelegd.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder

Ontslag op staande voet groot risico voor werkgevers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat geldt ook ...

Lees verder

Kleur van schoenzool erkend als merk

Louboutin ontwerpt damesschoenen met hoge hakken. Deze schoenen hebben als bijzonder kenmerk dat de buitenzool rood is. Dit heeft Louboutin in 2010 als haar merk ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media