De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 21 januari 2017

Gebruikmaken van zwarte lijst?

Het kan, het mag, maar wel in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens maakt het sinds kort mogelijk om met een zwarte lijst te werken. Dat is goed nieuws voor ondernemers die van te voren willen weten wat voor vlees ze in de kuip hebben.

Een zwarte lijst opstellen, gebruiken, bijhouden en delen kan niet zomaar, omdat daarin vaak privacygevoelige gegevens staan. De gebruiker moet kunnen aantonen dat het noodzakelijk is om die zwarte lijst te hebben. Bijvoorbeeld het voorkomen van fraude, waarbij dat doel niet op een andere manier kan worden bereikt. Ook moet worden aangetoond waarom het belang van het gebruiken van de zwarte lijst boven het recht op privacy gaat.

Voorbeelden zwarte lijst

Voorbeelden van door de Autoriteit Persoonsgegevens geaccordeerde zwarte lijsten zijn onder andere te vinden in de horeca, tegen overlastgevers die zich schuldig maken aan drugs- en geweldsdelicten. Of in de bankensector, waarbij de zwarte lijst aan de aangesloten financiële instellingen de mogelijkheid biedt om gegevens over frauderende (rechts)personen te registeren en uit te wisselen.

Voorafgaande melding

Omdat zwarte lijsten een zwaar middel zijn om een doel te bereiken moet een dergelijke zwarte lijst vooraf worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In gevallen waarin een zwarte lijst strafrechtelijke gegevens of gegevens over hinderlijk gedrag bevat, moet ook een voorafgaand onderzoek worden aangevraagd en een protocol worden opgesteld.

Verantwoorde verwerking persoonsgegevens

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn hulpmiddelen te vinden voor professionals. Daarmee kan worden gezorgd voor een verantwoorde persoonsgegevensverwerking bij het gebruiken van de zwarte lijst. Omdat bij een voorafgaand onderzoek de Autoriteit Persoonsgegevens niet alleen kijkt naar ‘het papier’, maar ook naar de organisatie zelf, moet een dergelijke aanvraag van goede kwaliteit zijn en de organisatie zelf ook compliant zijn op het gebied van privacybescherming.

De professionals van Fruytier Lawyers in Business zijn ervaren in het opzetten van persoonsgegevensverwerkingen en het aanmelden daarvan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Neem vrijblijvend contact op met mr. Jop Fellinger voor meer informatie.

Jop Fellinger
Jop Fellinger

Artikelen door Jop Fellinger

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.